Список книг на сайте

International economic policy - Scientific journal (Dmytro Lukyanenko)
Аналитическая химия
Аналитическая химия в схемах и таблицах
Анатомия человека
Англійська мова
Англійська мова. Розмовні теми для розвитку навичок усного мовлення
Биологическая химия: Метод. рек. для самостоят. аудиторной и внеаудиторной работы
Биологическая химия: Метод. рек. и контрольные задания
Биология и физиология с основами анатомии человека
Биология и физиология с основами анатомии человека
Биология: Конспект лекций
Биофизика
Биохимия
Біологічна хімія
Біофізика
Ботаника
Вища математика
Вопросы и тестовые задания к зачету по политологии для студентов заочной формы обучения
Вопросы к зачету по курсу «Социология»
Вопросы к экзаменационным билетам по неорганической химии для специальности «Фармация»
Вопросы к экзамену по органической химии
Вопросы к экзамену по патологической физиологии
Гигиена в фармации.
Демонстраційний експеримент на лекціях із загальної та неорганічної хімії
Екзаменаційні питання з мікробіології.
Економічна теорія
Економічна теорія: Тестові завдання
Загальна та неорганічна хімія
Загальний практикум з органічної хімії
Задачи на экзамен
Залікові питання з курсу «Соціологія» для заочного відділення
Информационные технологии в фармации
История Украины: конспект лекций
Історія України: соціально-політичний аспект
Компьютерные технологии исследования лекарственных средств
Конспект лекций по аналитической химии
Конспект лекций по аналитической химии. Количественный анализ
Культурология
Культурологія
Латинська мова
Лекции по органической химии
Медицинская ботаника
Методические рекомендации с микробиологии
Методические указания по органической химии
Методичні вказівки до написання контрольних робіт з філософії
Методичні вказівки з органічної хімії
Методичні вказівки та контрольні завдання з ділового українського мовлення
Методичні вказівки та контрольні завдання з латинської мови
Методичні рекомендації для студентів з курсу історії України
Методичні рекомендації з курсу: "Англійська мова"
Методичні рекомендації та контрольні завдання з латинської мови
Микробиология
Микробіологія
Модульна підсумкова тестова робота з курсу «Правознавство»
Модульная итоговая тестовая работа по курсу «Правоведение»
Неорганическая химия
Німецька мова. Розмовні теми для розвитку навичок усного мовлення
Німецька мова: методичні рекомендиції
Общий практикум по органической химии
Органическая химия
Основи загальної та фармацевтичної гігієни
Патологическая физиология
Патологическая физиология
Патологическая физиология. Часть I. Общая нозология.
Патологическая физиология. Часть II. Типические патологические процессы
Патологічна фізіологія
Перелік контрольних питань до заліку з диціпліни «Гігієна у фармації»
Перелік основних питань, на які студент повинен вміти давати відповідь
Перелік питань для підсумкового контролю з дисципліни «Англійська мова»
Перелік питань для проведення іспиту з фізичної та колоїдної хімії
Перелік питань до іспиту з дисципліни «Медична ботаніка»
Перелік питань до підсумкового контролю з дисципліни "Французка мова"
Перелік питань, що виносяться на залік з релігієзнавства
Перелік питань, що виносяться на іспит
Перша долікарська допомога
Питання для диференційованого заліку з дисципліни «Біологія з основами генетики»
Питання до залiку з органічної хімії
Питання до заліку з курсу «Політологія»
Питання до іспиту з курсу «Правознавство»
Питання, які виносяться на іспит з української мови
Підсумкові тестові завдання з курсу "Політологія"
Підсумкові тестові завдання з курсу «Культурологія»
Политология. Учебное пособие для иностранных студентов
Посібник до практичних занять з фізіології з основами анатомії людини
Правознавство
Правознавство
Практикум з аналітичної хімії
Практикум з історії України
Практикум з політології
Практикум з правознавства
Практикум зі стилістики української мови
Практикум по социологии
Практикум по философии
Програма дисципліни
Програма дисципліни «Анатомiя i фiзiологiя»
Програма дисципліни. Факультет заочної (дист.) форми навчання; для осіб з в.о.
Програма дисципліни. Факультет заочної ф-ми навчання; 4,5 роки навчання
Програма дисципліни. Факультет заочної ф-ми навчання; 5,5 років навчання
Програма з вищої математики
Програма з дисципліни
Програма з дисципліни
Програма з дисципліни
Програма з дисципліни
Програма з дисципліни "Німецька мова"
Програма з дисципліни "Філософія"
Програма з дисципліни (економічна теорія)
Програма з дисципліни (історія України)
Програма з дисципліни (культурологія)
Програма з дисципліни (латинська мова)
Програма з дисципліни (політологія)
Програма з дисципліни (соціологія)
Програма з дисципліни (українська мова)
Программа, методические указания по курсу аналитической химии
Психология
Психологія
Релігієзнавство
РОБОЧА ПРОГРАМА з дисципліни "Правознавство"
Руководство к практическим занятиям по физиологии с основами анатомии человека
Сборник тестов по органической химии
Социология
Схемы химических превращений
Теоретичні питання з дисціпліни «Нормальна фізіологія»
Тестові завдання для самоконтролю знань з дисципліни «Біологія з основами генетики»
Тестовые задания
Тестовые задания
Тестовые задания к экзамену по биологической химии для студентов 3 курса
Тестовые задания по социологии для заочного отделения
Українське ділове мовлення
Фармацевтическая латынь в вопросах и заданиях
Физиология
Физиология с основами анатомии человека
Физколлоидная химия
Философия
Фізична та колоїдна хімія. Лабораторний практикум
Фізіологія з основами анатомії людини
Фізічна та колоїдна хімія. Збірник задач
Формування ринкової економіки - Збірник наукових праць
Французька мова
Французька мова. Розмовні теми для розвитку навичок усного мовлення
Экзаменационные вопросы
Экономическая теория
Этимологический словарь латинских ботанических названий лекарственных растений
загрузка...