Название: Микробіологія

Жанр: Мікробіологія

Просмотров: 6240


Основи вчення про хІмІотерапІю. хІмІотерапевтичнІ препарати

Хіміотерапія — медико-біологічний термін фундаментальної дисципліни, що поєднує використання природних і синтезованих хімічних сполук для лікування інфекційних та неінфек-ційних захворювань.

Незважаючи на те, що останнім часом з'явилася нова галузь хіміотерапії — хіміотерапія злоякісних пухлин,— у цілому під хіміотерапією розуміють специфічне антимікробне, антипаразитар-не лікування за допомогою хімічних речовин.

Основу хіміотерапії складає антибактеріальна хіміотерапія. Саме цей розділ визначив становлення хіміотерапії як теоретичної, так і клінічної науки, її розвиток і прогрес.

Що принципово виділяє антибактеріальну хіміотерапію? Хіміотерапевтичні препарати виявляють специфічну дію проти хвороботворних збудників в умовах людського організму (принципово важливе положення — саме в умовах організму, а не в пробірці). Відома ціла низка високоактивних препаратів, які справляють антимікробний ефект поза організмом — дезінфектанти. Однак їх застосовують винятково для впливу на інфекційний агент у зовнішньому середовищі, оскільки, маючи універсальну властивість протоплазматичної, цитоплазматичної отрути, при введенні в організм вони надають рівноцінний токсичний ефект і на збудника, і на організм хворого. Антибактеріальним препаратам притаманна властивість етіотропності, тобто вони чинять виражений інгібуючий ефект на збудника, мінімально впливаючи при цьому на організм людини.

В історичних джерелах розвитку хіміотерапії як медико-фар-мацевтичної дисципліни закладено необхідність боротьби людини з інфекційними захворюваннями. У минулих століттях саме вони були основною причиною смертності, а набуваючи характеру епідемій і пандемій, одночасно забирали десятки і сотні мільйонів життів. Будучи органічною складовою частиною народної медицини, хіміотерапія спочатку розвивалася сугубо емпірично, на клінічному досвіді проб і помилок. Саме цим шляхом, наприклад, було

163

встановлено, що корінь іпекакуани ефективний для лікування амебної дизентерії, а кора хінного дерева — для лікування малярії.

Перші спроби цілеспрямованого застосування хімічних речовин для лікування інфекційних хвороб пов'язані з ім'ям Парацель-са (1493—1541). Саме він уперше застосував ртуть, а потім арсен для лікування сифілісу.

З другої половини XIX століття завдяки дослідженням Пауля Ерліха, Д. Л. Романовського, Ж. Фур'є хіміотерапія формується як науково-теоретична й експериментально-клінічна дисципліна.

Д. Л. Романовський першим сформулював вимоги, яким мають відповідати хіміопрепарати:

> мінімальна органотропність — мінімальна токсична дія на органи, тканини, організм хворого в цілому;

> максимальна етіотропність — висока токсична дія на збудника інфекційної хвороби;

> етіоспецифічність — здатність певних хіміопрепаратів діяти вибірково на певний вид збудника інфекційного захворювання.

Пауль Ерліх розвив положення Д. Л. Романовского і на основі врахування співвідношення користі та шкоди від використання хіміопрепаратів сформулював так званий хіміотерапевтичний індекс, тобто відношення двох доз препарату — максимально стерпної і мінімальної лікувальної і має бути не менше десяти. Це означає, що специфічна антимікробна дія препарату в організмі має виявлятися в дозах, як мінімум, у три рази менших від доз можливого побічного впливу на організм.

Пауль Ерліх ввійшов в історію як основоположник хіміотерапії. Він створив перший хіміотерапевтичний препарат сальварсан, запропонував принцип хімічних варіацій, що є основою синтезу нових хіміотерапевтичних засобів. Вивчаючи групу арсену, Ерліх синтезував на основі розробленого принципу хімічних варіацій атоксил, ефективний проти спірохет і трипаносом, але який відрізняється високою токсичністю, потім — арсентезол і його подвійну сіль у вигляді препарату 606-сальварсан. Застосування 606-саль-варсану сприяло зниженню захворюваності і зниженню поширення сифілісу.

Продовжуючи розвиток принципу хімічних варіацій, вводячи в процесі синтезу нові радикали (йоду, хлору, брому), Пауль Ерліх отримав нові похідні — 914-неосальварсан, міарсенол, осарсол.

Тепер арсенал хіміопрепаратів досить широкий. Вони згруповані за походженням і антиінфекційною дією.

Препарати арсену — новарсенол, міарсенол, осарсол — застосовують для лікування поворотного тифу, амебної дизентерії, сифілісу та інших захворювань, викликаних патогенними найпростішими і спірохетами.

164

Препарати бісмуту — бійохінол, бісмоверол, пентабісмол — використовують для лікування різних форм сифілісу, переважно в комбінації з пеніциліном.

Препарати ртуті — антисептики:

> ртуть двохлориста (сулема) — дезінфектант;

> ртуті оксиціанід — для промивань, при бленореї, гонореї, циститах;

> ртутна сіра мазь — при педикульозі;

> ртутна біла мазь (ртуті амідохлорид) — при піодермії;

> ртутна жовта мазь — при блефаритах, кератитах, кон'юнктивітах, захворюваннях шкіри;

> ртуті монохлорид (каломель) — надзвичайно токсичний препарат, застосовується у вигляді мазі при захворюваннях рогівки ока, бленореї.

Препарати стибію — солюсурмін — застосовують для лікування лейшманіозу.

Препарати акридину — етакридину лактат (риванол) — для лікування захворювань, викликаних гноєтворними коками.

Протилепрозні препарати — діафенілсульфон, солюсульфон, ді-уцифон.

Протималярійні препарати поділяються на групи за етіоспеци-фічною дією на види і стадії збудника в організмі (табл. 3).

Усі перелічені вище групи препаратів, маючи в цей час обмежене клінічне застосування, складають своєрідну передісторію хіміотерапії.

Таблиця 3

Протималярійні препарати

Гематошизотропні (еритроцитарні форми, безстатеві шизонти)

Гістошизотропні (тканинні та передеритро-цитарні шизонти)

Гамотропні (статеві форми)

Хінгамін

Примахін, хіноцид

Примахін, хіноцид — діють гамонтоцидно, тобто викликають загибель гамонтів

Гідроксихлорохін

Бігумаль

Бігумаль

Акрихін

-

 

Сульфаніламіди

-

 

Сульфони

-

 

Хінін

Хлоридин

Хлоридин

165

загрузка...