Название: Лекции по органической химии

Жанр: Органічна хімія

Просмотров: 6647


Анотация

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УКРАИНЫ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

по органической химии

а. л

Учебное пособие для студентов высших учебных заведений

ХАРЬКОВ ИЗДАТЕЛЬСТВО НФаУ «ЗОЛОТЫЕ СТРАНИЦЫ» 2005

JZAJV 54/.M0/5.O)

Ё 143

±г±ипистсустоимі ovjjuooounusi и nuj'iu ^ifsuunm

(письмо № 14/18.2-690 от 14.04.2003 г.)

в. /л,. иглив, доктор аимичсскиа наук, профессор, заведующий

кафедрой органической химии Харьковского национального университета им. В. Н. Каразина;

П. А. БЕЗУГЛЫЙ, доктор фармацевтических наук, профессор, заведующий кафедрой фармацевтической химии Национального фармацевтического университета.

о  иуіопі^иі літи,   які   н^иі^им  иаіаі^ил   ^икіп ішо^іб^л

студентам фармацевтичного університету, в нростій і доступній формі викладені загальні підходи до розгляду теоретичних питань сучасної органічної лімії. Даються уявлення про реакції та реагенти, механізми органічних реакцій та їх напрями, фізичні і хімічні властивості органічних речовин. Підкреслена роль і значимість органічної хімії як науки, показаний генетичний зв'язок між класами органічних сполук.

Для студентів фармацевтичних вузів і факультетів.

Л43 пособие для студ. вузов. — X.: Изд-во НФаУ; Золотые страницы, 2005. — 480 с. ISBN 966-615-155-3. ISBN 966-400-000-0.

В лекциях по органической химии, которые на протяжении многих лет читаются студентам фармацевтического университета, в простой и доступной форме изложены общие подходы в рассмотрении теоретических вопросов современной органической химии. Даны представления о реакциях и реагентах, механизмах органических реакций и их направлениях, физических и химических свойствах органических веществ. Подчеркнута роль и значимость органической химии как науки, показана генетическая связь между классами органических соединений.

Для студентов фармацевтических вузов и факультетов.

УДК 547.1(075.8)

ISBN 966-615-155-3 ~ ™J

ческий университет, 2005

загрузка...