Название: Методичні вказівки з органічної хімії

Жанр: Органічна хімія

Просмотров: 4387


Содержание

Читати: Анотація
Читати: ЗагальнІ положення
Читати: Програма з органІчноЇ хІмІЇ
Читати: 1. основи будови органІчних сполук
Читати: 2. найважливІшІ класи органІчних сполук 2.1. вуглеводні
Читати: 3. гетероциклІчнІ сполуки
Читати: 4. вуглеводи
Читати: 5. нуклеЇновІ кислоти
Читати: 6. ІзопреноІди
Читати: Рекомендована лІтература основна:
Читати: Тематичний план лекцІй
Читати: Тематичний план лабораторних занять
Читати: ВказІвки з оформлення контрольних робІт
Читати: МетодичнІ вказІвки до лабораторних занять
Читати: Питання до залІку з органІчноЇ хІмІЇ
Читати: Питання до залІку з органІчноЇ хІмІЇ

загрузка...