Название: Практикум зі стилістики української мови

Жанр: Українська мова

Просмотров: 9372


Текст № 75 та завдання до нього

1. Розкрийте дужки, поставивши імена, прізвища та по батькові у потрібному відмінку, поясніть їхнє написання:

Панові (Іван Тарасюк), з деканом (Павло Левченко), у профорга (Ольга Засулич), за участю (Адам Міцкевич), директорові (Георгій Ярига), при заступникові (Катерина Орлова), від мешканця (Сава Кудлай), у відповідального (Микола Друзь).

2. Перепишіть слова, правильно поставивши наголос:

Усмішка, твердий, дванадцять, тісний, спересердя, вісімдесят, опуклий, однісінький, запитання, набережний, заголовок, болиголов, алфавіт.

3. За тлумачним словником з'ясуйте значення слів відпуск — відпустка.

4. Що таке розписка і які реквізити вона має?

5. Поміркуйте, чи можливе поєднання числівників з іменниками типу гроші, кошти, що мають форму тільки множини.

6. Форму якого відмінка й числа мають іменники при числівниках два, три, чотири? Перекладіть словосполучення, враховуючи особливості узгодження числівників з іменниками:

Двум фармацевтам, тремя практикантами, четырьмя днями.

7. Прочитайте текст розписки.

РОЗПИСКА

Я, голова Студентської ради гуртожитку № 4, Шкарлодуб Олексій, отримав від коменданта гуртожитку Сказової Оксани Петрівни у тимчасове користування для проведення робіт з метою благоустрою території 30 (тридцять) лопат, 20 (двадцять) оцинкованих відер, 10 (десять) віників. Увесь зазначений інвентар раніше був у вжитку.

Підстава: рішення засідання студентської ради щодо проведення суботника.

15.05.2000 (підпис)

8. Знайдіть у тексті слова, які мають синоніми. Добір свій обґрунтуйте.

9. Поясніть уживання розділових знаків, що зустрічаються в тексті. 10. Складіть розписку про одержання в культурному центрі НФАУ костюмів для виступу команди КВК. Визначте кількість костюмів, їхню можливу вартість, на яку суму їх отримано. Числівники запишіть цифрами та прописом.

загрузка...

загрузка...