Название: Програма з дисципліни (українська мова)

Жанр: Українська мова

Просмотров: 4997


Зміст

Читати: Анотація
Читати: Мета І завдання курсу дІловоЇ украЇнськоЇ мови, його мІсце в навчальному процесІ.
Читати:  змІст програми вступ
Читати: ЗмІст самостІйноЇ роботи (18 години).
Читати: КритерІЇ оцІнювання рІвня знань та умІнь студентІв на диференцІйованому залІку з украЇнськоЇ моЛІтература основна література:
Читати: Додаткова література:
Читати: Словники, довідники

загрузка...