Название: Програма з дисципліни (економічна теорія)

Жанр: Економічна теорія

Просмотров: 2147


Робоча програма

З Економічної теорії_

Для спеціальності 7.110201 "Фармація", 7.110202 "Технологія парфумерно-косметичних

засобів", 7.110206 "Клінічна фармація", 6.110100 "Лабораторна діагностика", 7.110204

"Технологія фармацевтичних препаратів", 6.091600 "Промислова біотехнологія"

Факультет Фармація, Промислова фармація, Іноземний факультет

Кафедра     Економічної теорії_

Нормативні дані:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма навчання

Семестр

Всього

Кількість годин

Курс. роб./ проект

Семестр

Аудиториях

Сам. роб. студ.

Залік,

діф.

залік

Іспит

Всього ауд.

Лекції

Практичні заняття

Семінарські заняття

поз а-

ауд

Само подг

денна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІФ,5р.

4,5

108

50

24

-

26

22

36

-

5 д.

-

ІФ(СНГ), 5р.

4,5

108

46

22

-

24

26

36

-

5 д.

-

ТФП(ін),5р

5

54

16

8

-

8

12

10

-

 

5

ЛД, 4р.

4,5

108

52

26

-

26

20

36

-

 

5

ТПКЗ, 5р.

4,5

108

50

24

-

26

22

36

-

 

5

КФ, 5р.

4,5

108

50

24

-

26

22

36

-

 

5

Ф,4р.

4

81

20

14

-

6

34

27

-

4д.

-

Ф,5р.

4,5

108

46

22

-

24

26

36

-

 

5

ПБТ,5р.

4,5

108

52

26

-

26

20

36

-

 

5

ТФП,5р.

4,5

108

42

26

-

16

30

36

-

 

5

Робочу програму склали: доц. Федоренко I.A., викладачі: Чуприна О.О., Зоідзе Д.Р., Ні-кітіна О.В.

Програму обговорено на засіданні кафедри «_»_200_р.

Протокол №_

Завідувач кафедри

економічної теорії_д.е.н. Бабич Д.В.

Програму ухвалено на засіданні циклової методичної комісії

«_»_200_р.,

Протокол №

Голова циклової методичної комісії_проф. Посилкіна О.В.

загрузка...