Название: Фізіологія з основами анатомії людини

Жанр: Біологія з основами генетики

Просмотров: 20691


Зміст

Читати: Анотація
Читати: Передмова
Читати: Розділ 1. клІтина
Читати: 1.1. основи клітинної теорії
Читати: 1.2. життєвий цикл клітини
Читати: 1.3. будова плазматичної мембрани
Читати: 1.4. основні механізми перенесення через мембрану
Читати: 1.5. глікокалікс
Читати: 1.6. клітинні органоїди
Читати: 1.7. немембранні структури клітини
Читати: 1.8. реґуляція клітинних функцій
Читати: 1.9. поділ клітини
Читати: Розділ 2. основи ембрІологІЇ
Читати: 2.1. дроблення: створення багатоклітинності
Читати: 2.2. гаструляція: перерозподіл клітин
Читати: 2.3. нейруляція
Читати: 2.4. ранній розвиток похідних мезодерми і ентодерми
Читати: 2.5. формування позазародкових оболонок
Читати: Розділ 3. фІзІологІя тканин
Читати: 3.1. епітеліальна тканина
Читати: 3.2. сполучна тканина
Читати: 3.4. нервова тканина
Читати: Розділ 4. фІзІологІя збудження
Читати: 4.1. біоелектричні явища в тканинах
Читати: 4.2. зміна збудливості при збудженні
Читати: 5.1. фізіологія нервового волокна
Читати: 5.2. синапс
Читати: 5.3. рецептори
Читати: Розділ 6. фІзІологІя нервовоЇ системи
Читати: 6.1. загальна характеристика нервової системи
Читати: 6.2. спинний мозок
Читати: 6.3. дія препаратів на цнс
Читати: 6.4. задній мозок (довгастий мозок, варолїїв міст)
Читати: 6.5. середній мозок
Читати: 6.6. ретикулярна формація стовбура мозку
Читати: 6.7. мозочок
Читати: 6.8. проміжний мозок
Читати: 6.9. лімбічна система
Читати: 6.10. передній мозок
Читати: 6.11. кора великих півкуль
Читати: 6.12. аміноспецифічні системи мозку
Читати: Розділ 7. вегетативна нервова система
Читати: 7.1. симпатичний відділ веґетативної нервової системи
Читати: 7.3. вплив симпатичних і парасимпатичних волокон на органи
Читати: 7.4. метасимпатична частина вегетативної нервової системи
Читати: 7.5. синапси вегетативної системи і синаптична передача
Читати: 7.6. вегетативні рефлекси
Читати: 7.7. центри регуляції веґетативних функцій
Читати: Розділ 8. вища нервова дІяльнІсть
Читати: 8.1. загальна характеристика безумовних і умовних рефлексів
Читати: 8.2. неспання і сон
Читати: 8.3. аналітико-синтетична діяльність кори великих півкуль
Читати: 8.5. типи вищої нервової діяльності
Читати: 8.6. особливості внд людини
Читати: 8.7. функціональна структура поведінкового акту
Читати: Розділ 9. залози внутрІшньоЇ секрецІЇ
Читати: 9.1. роль ендокринної системи в організмі
Читати: 9.2. класифікація гормонів
Читати: 9.3. функціональне значення і механізм дії" гормонів
Читати: 9.4. внутрішня секреція гіпофіза
Читати: 9.5. епіфіз (шишкоподібна залоза)
Читати: 9.6. внутрішня секреція щитовидної залози й навколо-щитовидних залоз
Читати: 9.7. надниркові залози
Читати: 9.8. внутрішня секреція підшлункової залози
Читати: 9.9. статеві залози (гонади)
Читати: 9.10. вилочкова залоза
Читати: 9.11. гормони периферичних органів і тканин (тканинні гормони)
Читати: Розділ 10. механІзми регуляцІЇ фІзІологІчних процесІв
Читати: 10.1. самореґуляція фізіологічних функцій
Читати: Розділ 11. рІдкІ середовища органІзму
Читати: 11.1. склад, кількість і функції крові
Читати: 11.2. фізико-хімічні властивості крові
Читати: 11.3. плазма крові. склад і властивості
Читати: 11.4. формені елементи крові
Читати: 11.5. лейкоцити. характеристика ґранулоцитів і аґрану-лоцитів
Читати: 11.6. тромбоцити
Читати: 11.7. групи крові
Читати: 11.8. резус-фактор
Читати: 11.9. згортання крові (гемостаз)
Читати: 11.10. фібриноліз і протизгортальна система
Читати: 11.11. кровотворення і його реґуляція
Читати: 11.12. лімфа і лімфоутворення
Читати: Розділ 12. кровообІг
Читати: 12.1. будова серця
Читати: 12.2. фізіологічні властивості міокарда
Читати: 12.3. нагнітальна функція серця
Читати: 12.4. електрокардіографія
Читати: 12.5. реґуляція діяльності серця
Читати: 12.6. ендокринна функція серця
Читати: 12.7. серцева недостатність
Читати: 12.8. рух крові по судинах
Читати: 12.9. реґуляція руху крові по судинах
Читати: 12.10. реґуляція коронарного кровообігу
Читати: 12.11. фізіологія лімфатичних судин
Читати: 12.12. реґуляція системи кровообігу при фізичному навантаженні
Читати: Розділ 13. дихання
Читати: 13.1. будова органів дихання
Читати: 13.2. етапи дихання
Читати: 13.3. зовнішнє дихання
Читати: 13.4. дифузія газів у легенях
Читати: 13.7. реґуляція дихання
Читати: 13.8. недихальні функції легень
Читати: Розділ 14. фІзІологІя травлення
Читати: 14.1. будова шлунково-кишкового тракту
Читати: 14.2. травлення в порожнині рота
Читати: 14.3. травлення в шлунку
Читати: 14.4. травлення в дванадцятипалій кишці
Читати: 14.5. травлення в порожнистій і клубовій кишці
Читати: 14.6. травлення в товстому кишечнику
Читати: Розділ 15. видІльна система
Читати: 15.1. функції нирок
Читати: 15.2. будова нирки
Читати: 15.3. реґуляція ниркового кровотока
Читати: 15.4. процес сечоутворення
Читати: 15.5. кількість, склад і властивості сечі
Читати: 15.6. механізми реґуляції сечоутворення
Читати: 15.7. сечовиділення
Читати: 15.8. роль нирок у підтримці гомеостазу
Читати: Розділ 16. обмІн речовин та енергІЇ. терморегуляцІя
Читати: 16.1. обмін білків
Читати: 16.2. обмін жирів (ліпідів)
Читати: 16.3. обмін вуглеводів
Читати: 16.4. обмін мінеральних солей і води
Читати: 16.5. енергетичний обмін
Читати: 16.6. вітаміни
Читати: 16.7. основний обмін
Читати: 16.8. харчування
Читати: 16.9. термореґуляція
Читати: Розділ 17. сенсорнІ системи (аналІзатори)
Читати: 17.1. загальна характеристика аналізаторів
Читати: 17.2. зоровий аналізатор
Читати: 17.3. слуховий аналізатор
Читати: 17.4. вестибулярний аналізатор
Читати: 17.5. нюховий аналізатор
Читати: 17.6. смаковий аналізатор
Читати: 17.7. руховий аналізатор
Читати: 17.8. шкірна рецепція
Читати: 17.9. біль. ноціцептивний аналізатор
Читати: Список лІтератури

загрузка...

загрузка...