Название: Посібник до практичних занять з фізіології з основами анатомії людини

Жанр: Біологія з основами генетики

Просмотров: 4360


Тема 10 ендокринна система

Мета:

Вивчити будову та функції залоз внутрішньої секреції для розуміння фізіології зндокринної системи та механізму дії гормонів.

Знати

— Фізіологічне значення залоз внутрішньої секреції.

— Ефекти гормонів гіпофіза, гіпоталамуса та епіфіза.

— Будову та функції щитоподібної та навколощитоподібних залоз.

— Будову та функції надниркової залози.

— Структуру та функції підшлункової залози.

— Класифікацію статевих гормонів та механізм їх дії.

Уміти

— Пояснити фізіологічну дію гормонів.

— Охарактеризувати значення гіпоталамо-гіпофізарної системи.

— Розкрити роль тиреоїдних гормонів.

— Охарактеризувати фізіологічну дію гормонів кіркового та мозкового шару надниркової залози.

— Пояснити роль ендокринних клітин підшлункової залози.

95

Посібник до практичних робіт з фізіології з основами анатомії людини

— Виділити особливості дії статевих гормонів.

Теоретичні питання

1. Залози внутрішньої секреції та їх фізіологічне значення.

2. Класифікация гормонів за біологічною дією.

3. Механізми дії гормонів.

4. Гіпоталамо-гіпофізарна система. Рілізинг-гормони.

5. Гормони гіпофіза, їх фізіологічне значення.

6. Гормони щитоподібної залози, їх функції в організмі.

7. Гормони навколощитоподібних залоз, їх фізіологічне значення.

8. Будова надниркової залози. Класифікація гормонів надниркової залози, їх фізіологічне значення.

9. Гормони статевих залоз, їх фізіологічне значення.

10. Особливості будови та функції підшлункової залози. Механізм дії гормонів інсуліну та глюкагону.

11. Тканинні гормони. Класифікація, роль в организмі.

Блок інформації

Рис. 10.1. Схема гормонів гіпоталамуса та їх функцій

96

Ендокринна система

Рис. 10.2. Схема гормонів гіпофіза та їх функцій

Рис. 10.3. Схема гормонів щитоподібної та навколощитоподібних залоз та їх функцій

97

Посібник до практичних робіт з фізіології з основами анатомії людини

Рис. 10.4. Схема факторів, що регулюють вміст кальцію

При високому рівні кальцію у крові (більше 100\%) виділяється кальцітонін, під дією якого знижується рівень кальцію у крові та збільшується його накопичення в кістковій тканині. Низький вміст кальцію у крові спричинює виділення паратгормону, що сприяє підвищенню рівня кальцію у крові і зменшенню кількості зв'язаного кальцію (резорбція кальцію).

Гормони кори

Гормони мозкової речовини

1. Клубочкова зона Мінералокортикостероїди (альдостерон,

11-дезоксикортикостерон, кортикостерон):

• збереження в організмі №+;

• виведення з організму К+;

• протизапальна дія.

2. Пучкова зона

Глюкокортикостероїди (кортикостерон, кортизон, гідрокортизон):

• стимуляція: адаптації, окислення в м'язах, розщеплення білків;

• утилізація глюкози тканинами;

• руйнування лімфоцитів;

• синтез білків у печінці;

• гліконеогенез;

• протизапальна дія;

• антиалергійна дія.

3. Сітчаста зона

Статеві гормони (андрогени — андрестерон, естрогени — естрон, гестагени — прогестерон):

• розвиток вторинних статевих ознак;

• нормализація статевих ознак

Адреналін, норадреналін:

• гіпертензія (підвищення АД);

• стимуляція роботи серця;

• гіперглікемія (підвищення рівня глюкози);

• підвищення енергетики м'язових скорочень;

• розширення бронхів;

• гальмування секреції та моторики ШКТ;

• розширення зіниці

Рис. 10.5. Схема гормонів надниркової залози та її функцій

98

Ендокринна система

Рис. 10.6. Схема впливу гормонів мозкового шару надниркової залози на різні органи

ГОРМОНИ ЯЄЧНИКА ТА ЇХ ФУНКЦІЇ

Прогестерон:

— подальший розвиток та секреція залоз слизової оболонки матки в другу половину менструального циклу;

— ріст молочних залоз;

99

Посібник до практичних робіт з фізіології з основами анатомії людини

— гальмування вироблення естрогену;

— імплантація та розвиток плоду в матці при вагітності. Естрогени (естрон, естрадіол, естріол):

— гіпертрофія слизової оболонки матки в першу половину менструального циклу;

— при вагітності — ріст матки;

— розвиток вторинних статевих ознак;

— обмін речовин.

ГОРМОНИ СІМ'ЯНИКА ТА ЇХ ФУНКЦІЇ

Тестостерон:

— вплив на статеву функцію та розмноження;

— вплив на обмін речовин;

— стимуляція розвитку вторинних статевих ознак. ГОРМОНИ ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ ТА ЇХ ФУНКЦІЇ Інсулін (Ь-клітини):

— синтез глікогену в печінці та м'язах;

— інтенсивне окислення глюкози в тканинах;

— зниження катаболізму білка;

— нормалізація жирового обміну, зменшення кетоурії;

— гіпоглікемія. Глюкагон (а-клітини):

— розщеплення глікогену в печінці та м'язах;

— полегшує катаболізм білка;

— гіперглікемія. Соматостатин (^-клітини):

— регуляція метаболізму;

— антагоніст СТГ. Ліпокаїн (А-клітини):

— регуляція жирового обміну.

100

Ендокринна система

Зцпппі клітини Мкмґукіпв_ У клітині

Гсірмпн

Рис. 10.7. Механізм дії гормонів (за Г.Мусаловим та Т.Сулаквелідзе, 1980)

Лабораторний практикум

Лабораторна робота 1. Вплив гіпофізектомії та АКТГ на колір шкіри, рухову активність і рефлекторну діяльність жаби

Мета: Вивчити в експерименті вплив гіпофізектомії та АКТГ на колір шкіри і рефлекторну діяльність жаби. Обговорити механізм явищ, які спостерігаються, після гіпофізектомії та введення АКТГ.

101

Посібник до практичних робіт з фізіології з основами анатомії людини

Хід роботи. Зафіксуйте жабу догори животом на пробковій пластині. Нижню щелепу прошийте лігатурою та відтяніть в напрямку до живота, верхню — щільно притисніть двома вставленими під нахилом шпильками до пробкової пластинки. Між очними яблуками зробіть повздовжній розріз слизової (остерігаючись пошкодити видимі судини). Знайдіть хрестоподібну кісткову пластину біля основи черепа, яку обережно розріжте спереду та пінцетом відверніть ззаду таким чином, щоб зламалася задня частина хрестовини. Гіпофіз у вигляді рожево-сірого округлого утворення лежить між зоровими трактами (білого блискучого кольору) в місці їх перехресту. Гіпофіз обережно видаліть пінцетом. Потім жабу вивільніть від пробкової пластини та надайте їй природного положення. Відразу та через 5, 10, 20, 30 хв після операції зверніть увагу на активність тварини, колір її шкірних покровів, характер рефлексів на больову дію (щипок) та перевертання. Через 30 хв спостереження за жабою в спинний лімфатичний мішок введіть 2-3 ОД АКТГ та спостерігайте за тими ж показниками. Дані запишіть в табл. 10.1.

В исновки.

Таблиця 10.1

Вплив гіпофізектомії та АКТГ на колір шкіри, рухову активність та рефлекторну діяльність жаби

Етапи спостереження, хв

Спонтанна рухова активність

Колір шкірних покровів

Характер рефлексу на щипок

Характер рефлексу на перевертання

Висновки

0

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

102

Ендокринна система

Лабораторна робота 2. Вплив інсуліну на поведінку білих мишей Мета: Вивчити вплив інсуліну на поведінку білих мишей. Хід роботи. Перед початком роботи мишей розмітити пікриновою кислотою, зважити, а потім ввести підшкірно інсулін в дозі: 0,1 ОД — перша миша, 0,5 ОД — друга миша, 1 ОД — третя (на 10 г маси тіла). Четвертій миші ввести 0,5 мл ізотонічного розчину хлориду натрію. Помістіть мишей в експериментальну камеру та спостерігайте за їх поведінкою 20 хв. Потім занести результати спостережень до протоколу. Ввести кожній миші, крім контрольної, внутрішньочеревинно 0,5 мл 20\% розчину глюкози. Спостерігайте поведінку мишей протягом 15 хв. Відмітити зміни в їх стані. Результати занести в табл. 10.2.

Таблиця 10.2

 

Доза ін-

Доза 20\%

Поведінка миші після введення

Миша

суліну, ОД/10 г

розчину глюкози, мл

інсуліну

глюкози

1

0,1

0,5

 

 

2

0,5

0,5

 

 

3

1,0

0,5

 

 

4

 

 

Опишіть поведінкову реакцію тварини при надлишковому вміс-ті інсуліну в організмі. Зробіть висновок з аналізом механізму дії інсуліну.

В исновки.

Лабораторна робота 3. Сперматозоїдна реакція Галлі Майніні Мета: Вивчити сперматозоїдну реакцію Галлі Майніні. Хід роботи. Реакція проводиться на самцях жаби. Досліджувану сечу в кількості 2-5 мл ін'єкують одноразово в спинний лімфатичний мішок. Через 30 хв, 1, 2, 3 години після ін'єкції в клоаку вводять кінець очної піпетки, насасують невелику кількість вмісту, наносять його на предметне скло та роздивляються під мікроскопом при сильному збільшенні в злегка затемненому полі

103

Посібник до практичних робіт з фізіології з основами анатомії людини

зору. Реакція вважається позитивною, якщо у вмісті клоаки знайдені сперматозоїди. Реакція вважається негативною, якщо протягом 3 годин після ін'єкції сперматозоїди не з'являються. В исновки.

Контроль рівня знань Тести

Тест.   Укажіть, в яких залозах виробляються наведені гормони. У відповіді сумістіть цифрові індекси з буквеними:

1. Щитоподібна залоза.       А.Тимозини, тимопоетини.

2. Тимус. Б. Мелатонін.

3. Надниркова залоза. В. Інсулін, глюкагон, соматоста-

4. Епіфіз. тин.

5. Паращитоподібні залози. Г.Андрогени, естрогени.

6. Підшлункова залоза.       Д. Еритропоетини, ренін.

7. Нирка. Е. Тироксин, трийодотиронін,

8. Сім'яник. кальцитонін.

9. Плацента. Є. Кортикостероїди, андрогени, Ю.Яєчник. адреналін, норадреналін.

Ж. Естрогени, прогестерони. 3. Паратиреоїдний гормон.

Завдання

Завданя 1. Хворий з дитинства відстає в рості та розвитку, загальмований, необхідно підвищене харчування. Шкіра набрякла, пастозна. Укажіть, про зниження функціональної активності якої залози свідчить такий стан хворого. Поясніть, з чим пов'язаний розвиток описаної патології.

Завдання 2. У хворого 43 років раптово почали збільшуватися кисті рук, стопи, ніс, губи, язик, надбровні дуги та нижня щелепа. Поясніть, симптомом ураження якої ендокринної залози можуть бути дані явища.

Завдання 3. Внаслідок пухлини щитоподібної залози у хворої відмічається тахікардія, підвищена збудливість, хвора останнім ча

104

Ендокринна система

сом дуже схудла. Поясніть, про гіпер- чи гіпофункцію залози можна судити за цими симптомами? Укажіть, від яких процесів залежать перелічені симптоми.

Завдання 4. У жінки, що годує груддю близнят протягом року, виникла м'язова ригідність, порушилася хода, відмічаються численні фібрилярні скорочення м'язів усього тіла. Поясніть, про порушення функції якої залози свідчать ці симптоми і яку допомогу необхідно надати хворій.

Завдання 5. У хворої 28 років астенічна будова тіла, відсутні вторинні статеві ознаки, менструацій не було. Поясніть, про зниження активності яких ендокринних залоз можна судити за цими ознаками і в чому полягає сутність механізму недорозвитку вторинних статевих ознак і аменореї.

Завдання 6. Хворого постійно мучає спрага, часте сечовиділення, він різко схуд. Укажіть, про патологію якої залози свідчить наведена картина захворювання і в чому полягає сутність сечовиснаження.

Завдання 7. Поясніть, з чим пов'язані патологічні прояви клімаксу і чому вони зникають при введенні чоловічих і жіночих статевих гормонів.

105

Посібник до практичних занять з фізіології з основами анатомії людини

загрузка...