Название: Посібник до практичних занять з фізіології з основами анатомії людини

Жанр: Біологія з основами генетики

Просмотров: 4360


Тема 19 фізіологія сенсорних систем

Мета:

Вивчити будову і функції сенсорних систем. Знати

— Будову та функції зорової сенсорної системи.

— Будову та функції слухової сенсорної системи.

— Будову та функції нюхової сенсорної системи.

— Будову та функції смакової сенсорної системи.

— Шкіряний аналізатор. Будову та функції.

Уміти

— Охарактеризувати рецептори, провідниковий відділ і сенсорні зони зорового, слухового, нюхового і смакового аналізаторів.

Теоретичні питання

1. Класифікація рецепторів.

2. Око і його оптична система.

3. Око і його рецепторна система.

4. Структура провідникового відділу зорового аналізатора.

5. Фотохімічні процеси в колбочках і паличках.

6. Будова слухового аналізатора.

7. Рецепторні поля вестибулярного аппарату.

8. Будова і функції смакового аналізатора.

9. Будова і функції нюхового аналізатора.

10. Шкірні аналізатори. Будова та функції.

209

Посібник до практичних занять з фізіології з основами анатомії людини

Блок інформації

Вплив РФ

Рис. 19.1. Схема загального принципу структури та функції сенсорних систем

 

 

 

Формування рецепторного

потенціалу і генерація потока іпмульсів

 

Проведення імпульсів

 

Активація підкоркових центрів, зв'язок з іншими центрами

 

 

Кодування

 

 

 

Декодування

Пам'ять

Корковий аналіз суб'єктивних сприймань

Емоції Декодування

Переробка інформації

Рис. 19.2. Схема етапів діяльності аналізаторної системи

Рис. 19.3. Блок-схема провідних шляхів тактильної чутливості

210

Фізіологія сенсорних систем

Рис. 19.4. Блок-схема слухового аналізатора

Завіпй

Рис. 19.5. Вестибулярний апарат: півколові канали

211

Посібник до практичних занять з фізіології з основами анатомії людини

212

Фізіологія сенсорних систем

213

Посібник до практичних занять з фізіології з основами анатомії людини

Лабораторний практикум

Завдання 1. Вивчення будови ока

Мета: Вивчити за допомогою наочних посібників (атласи, таблиці, муляжі) будову ока та замалювати його.

Хід роботи. Відмітьте на рисунку зовнішні м'язи ока, оболонки ока (зовнішню — склеру, середню — судинну та внутрішню — сітківку), водяну вологість, зіницю, кришталик, ціліарні м'язи та зв'язки, склоподібне тіло, зоровий нерв.

Завдання 2. Побудова зображення предмета на сітківці в редукованому оці

М е т а: Побудувати зображення предмета на сітківці в редукованому оці. Розглянутий предмет зобразіть у вигляді стрілки.

Хід роботи. Намалюйте контур ока з кришталиком, на-кресліть головну вісь, нанесіть координальні точки (головну, вузлову, задній та передній фокус), позначте предмет, що знаходиться перед оком, зарисуйте хід променів так, щоб образ предмета знаходився на сітківці. Для побудови образу використовуйте промені, що йдуть через вузлову точку та задній фокус. Врахуйте, що промені, які проходять через вузлову точку, йдуть не заломлюючись; промені, які падають на око паралельно оптичній осі, після заломлення проходять через задній фокус; промені, які проходять через передній фокус, після заломлення спрямовуються в око паралельно головній оптичній осі. Охарактеризуйте зображення предмета на сітківці (розміри, пряме чи зворотне, дійсне чи уявне). Поясніть причину правильної оріентації людини в просторі.

Лабораторна робота 1. Дослід Маріотта М е т а: Вивчити дослід Маріотта.

Хід роботи. Зробіть на собі дослід Маріотта. Ділянку сітківки, де зоровий нерв входить в око (сосок зорового нерва), називають сліпою плямою. Тут немає рецепторів, тому зображення предмета, яке попадає на сліпу пляму, не сприймається. Щоб переконатися у цьому, необхідно встановити перед очами картку

214

Фізіологія сенсорних систем

Маріотта з намальованим на ній хрестиком (зліва) і кружком (справа). Закрийте ліве око, а потім правим дивіться весь час на хрестик. Прибираючи картку Маріотта від очей або наближаючи її до ока, спіймайте момент, при якому зникає коло. В цьому випадку зображення кола потрапляє на сліпу пляму і досліджуваний його не бачить. Повторіть дослід та впевніться в наявності сліпої плями в лівому оці. Зробіть висновки та занесіть їх до протоколу. В исновки.

Лабораторна робота 2. Визначення кісткової та повітряної провідності

М е т а: Визначити кісткову та повітряну провідність.

Хід роботи. Визначити кісткову та повітряну провідність у людини. Для визначиння повітряної провідності піднесіть до зовнішнього слухового проходу камертон, що звучить. Сприймання звуку в цьому випадку свідчить про наявність повітряної провідності. При визначенні кісткової провідності виключіть проведення звуку через повітря. Для цього в досліджуване вухо вкладіть ватний тампон. Установіть ніжку камертону, що звучить, на соскоподібний відросток. Сприймання звуку в цьому випадку свідчить про наявність кісткової провідності. Зробіть висновок та занесіть до протоколу.

В исновки.

Лабораторна робота 3. Порівняння сприйняття звуків шляхом повітряної та кісткової провідності (дослід Риннє)

М е т а: Порівняти сприйняття звуків шляхом повітряної та кісткової провідності.

Хід роботи. Ніжку робочого камертону встановіть на соскоподібний відросток. Як тільки досліджуваний перестає сприймати звук через кістку, камертон швидко піднесіть до слухового проходу. При нормальному слуху звук чути ще деякий час. Перевага в часі повітряної провідності над кістковою розцінюється як позитивний дослід (позитивний Риннє). При уражені звукопровідного апарату відзначається вкорочення повітряної провідності та збіль

215

Посібник до практичних занять з фізіології з основами анатомії людини

шення кісткової (негативний Риннє). Зробіть висновок та занесіть до протоколу.

Висновки.

Лабораторна робота 4. Визначення порога смакової чутливості

Мета: Визначити поріг смакової чутливості.

Хід роботи. На кінчик язика, не торкаючись до нього очною піпеткою, нанесіть по черзі краплю таких розчинів: цукру, солі, лимонної кислоти та хініну (кожний розчин в концентрації 1; 0,1; 0,01; 0,0001\%). Досліджуваний робить ковтальний рух та визначає смак розчину. Починайте дослід з розчину найменшої концентрації, поступово збільшуючи її до тих пір, поки досліджуваний визначить смак запропонованого розчину. Цю концентрацію приймайте за поріг смакової чутливості. Перед тим як нанести краплю наступного розчину, досліджуваний повинен прополоскати рот. Визначені пороги чутливості до різних речовин занесіть в таблицю.

Речовина

Поріг смакової чутливості (концентрація розчину, \%)

Солодка

 

Кисла

 

Солона

 

Гірка

 

Порівняйте пороги чутливості до різних речовин у різних досліджуваних. Дайте відповідь на такі запитання:

1. Де в основному розміщені рецептори смаку?

2. Які чотири види смакових рецепторів має людина? В исновки.

Контроль рівня знань Завдання

Завдання 1. У людини значно погіршився зір у сутінках, вдень гострота зору в нормі. Укажіть, який тип рецепторів сітківки функціонує недостатньо та яка причина цього явища.

216

Фізіологія сенсорних систем

Завдання 2. Досліджуваному закапали в око розчин атропіну, після чого він став погано бачити близько розміщені предмети, зір удалину не змінився. Поясніть, який фізіологічний механізм порушення зору.

Завдання 3. При освітленні ока яскравим світлом відбувається звуження зіниці. Поясніть, чи зміниться ця реакція післе закапування атропіну.

Завдання 4. У людини ліве вухо краще сприймає звук при кістковій провідності, ніж при повітряній. Укажіть, де може бути локалізоване пошкодження.

Завдання 5. Людина однаково погано сприймає звуки як при кістковій, так і при повітряній провідності. Укажіть, де локалізується очаг ушкодження.

Завдання 6. Укажіть, на якому етапі космічного польоту відбувається найбільше подразнення вестибулярного апарату (старт ракети, рівномірний рух, гальмування під час приземлення).

Завдання 7. Укажіть, яка частина вестибулярного апарату працює у космонавта в умовах стаціонарного польоту.

Завдання 8. Дві людини різного віку (20 та 60 років) беруть участь в експерименті. Тримаючи відкриту книгу перед очима, вони поступово наближають її до тих пір, доки не перестають розрізняти літери. Укажіть, якою буде відстань між книгою та оком, якщо виміряти її в одному і в другому випадку і чому. Поясніть, як впливає вік на ближню точку ясного бачення.

Завдання 9. Проведіть дослід на собі. Держіть олівець між одним оком та кутом кімнати. Друге око закрийте. Спробуйте фіксувати оком одночасно кут кімнати та олівець. Поясніть, що при цьому відбувається. Обговоріть проблему фокусування зображення на сітківці.

Завдання 10. Проведіть дослід на товаришеві. Поставте його лицем до мало освітленої стіни. Попросіть його спочатку дивитися на стіну, а потім перевести погляд на ваш палець, який розміщений на відстані 15 см від його очей, трохи вище їх рівня (щоб верхні вії були відкриті). Поясніть, які зміни зіниці ви спостерігаєте і чому

217

Посібник до практичних занять з фізіології з основами анатомії людини

це відбувається. Розкажіть, як протікає ця рефлекторна реакція і який відділ ЦНС відповідальний за здійснення.

Завдання 11. Дві людини різного віку (20 і 60 років) беруть участь в експерименті. За допомогою звукогенератора відтворюють звуки з різною частотою коливання в секунду (від 50 до 20000 Гц і більше). Укажіть, у кого з них верхня межа відтворюваних звуків буде нижча і чому.

Завдання 12. Звуки різної частоти (висоти тонів) у процесі збудження втягують різні клітини кортієвого органу, які розташовані на основній мембрані. Укажіть, які звуки тварина (собака) перестає сприймати, якщо зрйнувати: а) завитку у основи; б) в області верхівки завитки; в) середню ланку завитки.

загрузка...