Название: Посібник до практичних занять з фізіології з основами анатомії людини

Жанр: Біологія з основами генетики

Просмотров: 4360


Тема 6 будова та функції спинного, довгастого та середнього мозку

Мета:

Вивчити будову спинного, довгастого та середнього мозку, рефлекторну та провідникову функції спинного мозку, найважливіші рефлекси довгастого та середнього мозку.

Знати

— Будову спинного, довгастого та середнього мозку.

— Провідникову функцію спинного мозку.

— Складові ланки рефлекторної дуги.

— Функції спинного, довгастого та середнього мозку.

Уміти

— Орієнтуватися в будові спинного, довгастого та середнього мозку.

— Охарактеризувати функції спинного мозку та спинно-мозкових корінців довгастого та середнього мозку.

— Назвати місце локалізації центрів спинальних рефлексів.

— Перелічити висхідні і нисхідні шляхи спинного мозку і назвати їх функції.

Теоретичні питання

1. Будова спинного, довгастого та середнього мозку.

2. Рефлекторна діяльність спинного мозку.

57

Посібник до практичних занять з фізіології з основами анатомії людини

3. Сегментарний характер спинно-мозкових рефлексів.

4. Функціональна характеристика спінальних рефлекторних дуг.

5. Механізм виникнення спінального шоку.

6. Спінальні механізми регуляції м'язового тонусу.

7. Функціональна характеристика провідних шляхів спинного мозку.

8. Життєво важливі центри довгастого мозку.

9. Тонічні рефлекси стовбура мозку (довгастий і середній мозок).

10. Функціональні особливості бугрів чотиригорбикового тіла.

11. Функції червоних ядер та чорної субстанції.

Блок інформації

Таблиця 6.1

Будова і функції спинного, довгастого та середнього мозку

Частина

Відділ

Структурні утворення

Функції

Спинний мозок

Шийний Грудний Поперековий Крижовий Куприковий

Сіра речовина (тіла нейронів) Біла речовина (аксони нейронів)

Провідникова Рефлекторна (прості сухожильні рефлекси — згинальні та розгинальні)

Довгастий мозок

Судиноруховий центр, дихальний, харчовий. Вихід парасимпатичної нервової системи. Ядра

черепно-мозкових нервів ЛІІ-ХІІ. Ретикулярна формація

Провідникова. Регуляція дихання, серцевої діяльності, стану судин, потовиділення, функцій травних органів. Рефлекси: жування, ковтання, ссання, чхання, моргання, кашлю, блювання

Середній мозок

Ніжки мозку, покришка мозку

Передні та задні бугри чотиригорбикового тіла,

червоні ядра, чорна субстанція, ретикулярна формація, ядра черепно-мозкових нервів ІІІ-І\

Провідникова. Рефлекторна — первинні зорові та слухові рефлекси, координація складних актів жування і ковтання, регуляція пластичного тонусу

58

Будова та функції спинного, довгастого та середнього мозку

Рис. 6.2.   Довгастий мозок (схематично)

Рис. 6.3.   Середній мозок (схематично)

59

Посібник до практичних занять з фізіології з основами анатомії людини

Лабораторний практикум

Лабораторна робота 1. Аналіз рефлекторної дуги

Мета: Вивчити будову рефлекторної дуги.

Хід роботи. Жабу декапітують та підвішують за нижню щелепу на гачок штатива. Після зникнення явищ спінального шоку послідовно вимикають різні ланки рефлекторної дуги і після кожної операції перевіряють наявність рефлексу.

1. Для визначення наявності рефлексу на обох лапках у 0,5\% розчин сірчаної кислоти почергово занурюють обидві лапки.

2. Для виключення рецепторів шкіри з рефлекторної дуги з лівої задньої лапки нижче колінного суглоба знімають шкіру. Лапку, позбавлену шкіри, опускають у 0,5\% розчин сірчаної кислоти.

3. Для виключення аферентної ланки під препарований сідничний нерв другої лапки підводять ватку, змочену новокаїном. Через хвилину після аплікації новокаїну лапку опускають у 0,5\% розчин сірчаної кислоти. У сідничному нерві проходять аферентні волокна. При безпосередній дії новокаїну на нервовий стовбур проведення імпульсів припиняється раніше по чутливих волокнах, а потім по рухових. Через 1-2 хв після дії новокаїну лапку жаби занурюють у 0,5\% розчин сірчаної кислоти. Згинальний рефлекс зникає. Якщо подразнювати шкіру спини папірцем, змоченим 1\% розчином сірчаної кислоти, виникає рухова реакція за участі лапки з анестезованим нервом.

Отже, провідність по чутливих волокнах зникла, а по рухових ще збережена.

4. Для виключення еферентної ланки рефлекторної дуги на спину жаби накладають папірець, змочений 1\% розчином сірчаної кислоти, через 4-5 хв після аплікації новокаїну. В загальній руховій реакції лапка з новокаїнізованим нервом тепер вже не бере участі, оскільки зупинилось проведення імпульсів по рухових волокнах.

5. Для виключення нервових центрів із рефлекторної дуги зондом зруйнуйте спинний мозок та перевірте наявність рефлексу, накладаючи фільтровальні папірці, змочені 1\% розчином сірчаної кислоти, на передні кінцівки жаби.

60

Будова та функції спинного, довгастого та середнього мозку

До протоколу досліду внесіть вилучену ланку рефлекторної дуги, характер і результат подразнення. В исновки.

Лабораторна робота 2. Визначення рецептивного поля рефлексу М е т а: Визначити рецептивне поле рефлексу. Хід роботи. Жабу декапітуйте та підвісьте за нижню щелепу на гачок штатива. Після зникнення явищ спінального шоку визначте рецептивні поля захисних рефлексів. Для цього шматочок фільт-ровального паперу, змоченого 0,5\% розчином сірчаної кислоти, накладіть на зовнішню поверхню стегна, шкіру грудей, нижньої частини живота або спинку жаби. Спостерігайте за характером відповіді.

До протоколу досліду внесіть подразник, місце подразнення та характер відповіді. В исновки.

Лабораторна робота 3. Визначення часу рефлексу за Тюрком

Мета: Визначити час рефлексу за Тюрком.

Хід роботи. Для визначення часу рефлексу кінчики пальців задньої лапки спінальної жаби зануріть у розчини сірчаної кислоти різної концентрації (0,25\%, 0,5\%, 1\%) та визначте за допомогою метронома або секундоміра час від початку подразнення до появи реакції у відповідь.

До протоколу досліду занесіть концентрацію сірчаної кислоти та час рефлексу.

В исновки.

Лабораторна робота 4. Сумація збудження у нервових центрах М е т а: Визначити просторову та часову сумації. Хід роботи.

Просторова сумація. Подразнення ділянки шкіри жаби слабким подразником (фільтровальний папірець, змочений 0,1\% розчином сірчаної кислоти) не викликає рефлекторної реакції. При одночас

61

Посібник до практичних занять з фізіології з основами анатомії людини

ному подразненні двох ділянок шкіри тим же подразником спостерігається рефлекторна реакція в результаті просторової сумації.

Часова сумація. До обох задніх лапок жаби підводять електроди від електростимулятора. Підберіть струм такої сили, щоб при кожному замиканні ключа спостерігалось ледве помітне здригання лапки за відсутності загальної рухової реакції. Замикають ключ декілька разів до того моменту, поки жаба зробить стрибок у результаті сумації імпульсів в центральній нервовій системі.

Висновки.

Лабораторна робота 5. Дослідження деяких пропріоцептивних рефлексів людини

Мета: Дослідити пропріоцептивні рефлекси людини. Хід роботи.

1. Колінний рефлекс викликається легким ударом молоточка по сухожиллю чотириголового м'яза стегна нижче колінної чашечки. Піддослідний при цьому сидить на стільці, поклавши ногу на коліно іншої ноги. При подразненні сухожилля виникає скорочення м'яза та розгинання гомілки у колінному суглобі.

2. Ахіллов рефлекс викликається ударом молоточка по ахілово-му сухожиллю. Піддослідний стає колінами на стілець так, щоб його ступні вільно звисали. При подразненні сухожилля відбувається підошовне згинання стопи.

3. Рефлекс із сухожилля двоголового м'яза плеча. При дослідженні рефлекса рука повинна бути трохи зігнута у ліктьовому суглобі. Рефлекс отримують ударом молоточка по сухожиллю двоголового м'яза у ліктьовому згині. При подразненні сухожилля виникає згинання руки у ліктьовому суглобі.

4. Рефлекс із сухожилля триголового м'яза плеча. При дослідженні рефлексу рука піддослідного підтримується за плече, що дозволяє передпліччю вільно звисати донизу. Рефлекс викликається ударом молоточка по сухожиллю триголового м'яза над ліктьовим відростком. При розтягненні сухожилля виникає розгинання перед

62

Будова та функції спинного, довгастого та середнього мозку

пліччя. До протоколу дослідження заносять назву рефлексу, місце подразнення, характер відповідної реакції та локалізацію рефлекторного центру у спинному мозку. В исновки.

Лабораторна робота 6. Дослідження окремих рефлексів довгастого мозку кролика

М е т а: Дослідити рефлекси довгастого мозку кролика.

Хід роботи. Рефлекс кліпання отримують подразненням слизової оболонки ока кролика. Рефлекс чхання отримують подразненням слизової оболонки носа кролика. Рефлекс підняття вуха отримують при подразненні шкіри в області собачої ямки кролика.

В исновки.

Лабораторна робота 7. Дослідження орієнтувальних рефлексів на світло та звук

М е т а: Дослідити орієнтувальні рефлекси на світло та звук.

Хід роботи. Орієнтувальні рефлекси на світло та звук отримують при дії сильних світлового та звукового подразників. Реакція проявляється в повороті очей, голови та тулуба в бік джерела подразнення.

В исновки.

Контроль рівня знань Тести

Тест 1. Позначте, що з наданого переліку відноситься до власного апарата спинного мозку (1), що до провідникового апарату двосторонніх зв'язків з головним мозком (2). У відповіді сумістіть цифрові індекси з буквеними:

A. Короткі пучки волокон.

Б. Довгі висхідні волокна (чутливі).

B. Сіра речовина спинного мозку. Г. Довгі низхідні волокна (рухові). Д. Біла речовина спинного мозку.

63

Посібник до практичних занять з фізіології з основами анатомії людини

Тест 2. Укажіть, які нервові волокна та нейрони складають передні роги спинного мозку (1), задні (2). У відповіді сумістіть цифрові індекси з буквеними:

A. Аферентні волокна. Б. Еферентні волокна.

B. Центрострімкі волокна. Г. Центробіжні нейрони.

Д. Висхідні нервові волокна. Е. Низхідні нервові волокна.

Тест 3. Схематично зобразіть рефлекторну дугу соматичного рефлексу, використовуючи перелічені структурно-функціональні елементи рефлекторної дуги:

A. М'яз.

Б. Чутливі рецептори.

B. Аферентні нервові волокна. Г. Еферентні нервові волокна. Д. Вставний нейрон.

Е. Спинний мозок.

Тест 4. Укажіть локалізацію центрів пропріоцептивних рефлексів: ліктьового (1); колінного (2); ахілового (3). У відповіді сумістіть цифрові індекси з буквеними:

A. І-ІІ крижові сегменти спинного мозку. Б. V-VI шийні сегменти спинного мозку.

B. ІІ-ІІІ поперекові сегменти спинного мозку.

Тест 5. Укажіть, які функції виконують висхідні провідні шляхи: пучки Голля і Бурдаха (1), спинно-мозочкові шляхи (2), спинно-таламічні шляхи (3). Передають інформацію, отримувану рецепторами в центральну нервову систему. У відповіді сумістіть цифрові індекси з буквеними:

А. Від тактильних рецепторів шкіри.

Б. Від пропріорецепторів м'язів, сухожиль та зв'язок.

Г. Від больових та температурних рецепторів шкіри.

64

Будова та функції спинного, довгастого та середнього мозку

Тест 6. Укажіть, які функції виконують низхідні провідні шляхи: кор-тикоспінальний або пірамідальний шлях (1), руброспінальний шлях (2), вестибулоспінальний шлях (3). У відповіді сумістіть цифрові індекси з буквеними:

A. Забезпечує довільні рухові акти.

Б. Бере участь у регуляції тонусу скелетних м'язів та координації рухів.

B. Забезпечує підтримання пози та рівноваги тіла.

Тест 7. Укажіть, які функції виконують довгастий мозок (1), дихальний центр (2), судиноруховий центр (3), горби чотири-горбикового тіла (4), середній мозок (5), червоне ядро (6), чорна субстанція (7). У відповіді сумістіть цифрові індекси з буквеними:

A. Участь у підтриманні нормального положення тіла. Б. Регуляція дихання, захисних рефлексів.

B. Рефлекторне звуження та розширення судин. Г. Регуляція зміни вдоху та видоху.

Д. Здійснення орієнтувальних, зорових та слухових рефлексів.

Е. Регуляція м'язового тонусу дрібних м'язів. Є. Регуляція м'язового тонусу.

Завдання

Завдання 1. У результаті травми хребта у хворого спостерігалась відсутність руху в нижніх кінцівках, больової та температурної чутливлості. Укажіть причину виникнення патології.

Завдання 2. При дослідженні рефлексів у хворого був відсутній правий колінний рефлекс. Укажіть, в якому відділі спинного мозку знаходиться нервовий центр колінного рефлексу та чому він був відсутній.

Завдання 3. Після переохолодження голови у хворого в лівій половині обличчя визначається параліч всіх мімічних м'язів: різко опущений кут роту, сгладжена носогубна складка, ліве око не закривається. Визначте причину ураження.

65

Посібник до практичних занять з фізіології з основами анатомії людини

Завдання 4. Після травми голови у хворого, крім головного болю, з'явилось порушення дихання, сонливість, посилилось слиновиділення, виявлено зниження АД. Укажіть рівень ураження

цнс.

Завдання 5. Після травми голови у собаки з'явилось різке підвищення тонусу розгинальних м'язів, посилення сухожильних рефлексів, переважання реакції розгинання над згинанням. Поясніть, про порушення якої частини стовбуру мозку свідчать ці порушення.

Будова і функція мозочка, проміжного мозку, стріопалідарної і лімбічної систем, ретикулярної формації

загрузка...