Название: Патологічна фізіологія

Жанр: Патологічна фізіологія

Просмотров: 14200


Содержание

Читати: Анотація
Читати: Передмова
Читати: Розділ i нозологІя
Читати: Глава 1 предмет І завдання патологІчноЇ фІзІологІЇ. основнІ поняття загальноЇ нозологІЇ. вчення1.1. основні поняття загальної нозології
Читати: 1.1.1. предмет і завдання патологічної фізіології
Читати: 1.1.2. патофізіологічний експеримент
Читати: 1.2. вчення про хворобу
Читати: 1.2.1. основні категорії патологічної фізіології
Читати: 1.2.2. класифікація хвороб
Читати: 1.2.3. завершення хвороби
Читати: 1.2.4. реанімація
Читати: Глава 2 патогенна дІя факторІв зовнІшнього середовища
Читати: 2.1. патологічна фізіологія травматичного шоку
Читати: 2.2. патологічна фізіологія променевого ураження
Читати: 2.3. патологічна фізіологія алкоголізму, наркоманії та токсикоманії
Читати: 2.3.1. патофізіологічна характеристика алкоголізму
Читати: 2.3.2. патофізіологічна характеристика наркоманій і токсикоманій
Читати: Глава 3 роль спадковостІ в патологІчнІй фІзІологІЇ
Читати: 3.1. причини спадкової патології
Читати: 3.2. загальні закономірності патогенезу спадкових захворювань
Читати: 3.3. класифікація форм спадкової патології
Читати: 3.4. методи вивчення спадкової патології
Читати: 3.5. характеристика спадкових хвороб
Читати: 3.5.1. генні хвороби (молекулярно-генетичні)
Читати: 3.5.2. хромосомні хвороби
Читати: 3.5.3. хвороби зі спадковою схильністю
Читати: 3.6. важливість спадкових факторів у патології людини
Читати: Глава 4 реактивнІсть та ЇЇ роль у патологІчнІй фІзІологІЇ. алергІя
Читати: 4.1. реактивність та її роль у патологічній фізіології
Читати: 4.1.1. види реактивності
Читати: 4.1.2. механізми реактивності
Читати: 4.1.3. резистентність
Читати: 4.2. алергія
Читати: 4.2.1. класифікація алергічних реакцій
Читати: 4.2.2. механізми формування алергічних реакцій
Читати: 4.2.3. алергічні реакції негайного типу
Читати: 4.2.4. алергічні реакції сповільненого типу
Читати: 4.2.5. аутоімунні захворювання
Читати: Глава 5. патологІчна фІзІологІя сполучноЇ тканини
Читати: 5.1. дифузні захворювання сполучної тканини
Читати: Глава 6 патологІчна фІзІологІя клІтини
Читати: 6.1. загальна патологія клітини
Читати: 6.2. дистрофія
Читати: 6.3. некроз
Читати: Розділ ii типовІ патофІзІологІчнІ процеси
Читати: Глава 7 патологІчна фІзІологІя периферичного кровообІгу
Читати: 7.1. артеріальна гіперемія
Читати: 7.2. венозна гіперемія
Читати: 7.3. Ішемія
Читати: 7.4. стаз
Читати: 7.5. тромбоз
Читати: 7.6. емболія
Читати: Глава 8 запалення
Читати: 8.1. етіологія і патогенез запалення
Читати: 8.2. класифікація запалення
Читати: 8.3. основні фізико-хімічні зміни в осередку запалення
Читати: 8.4. місцеві ознаки запалення
Читати: 8.5. загальні ознаки запалення
Читати: 8.6. види ексудатів
Читати: 8.7. фагоцитоз
Читати: 8.8. хронічне (гранулематозне) запалення
Читати: 8.9. кінець запалення
Читати: 8.10. значення запалення для організму
Читати: Глава 9 патологІчна фІзІологІя тканинного росту
Читати: 9.1. класифікація порушень тканинного росту
Читати: 9.2. гіпербіотичні процеси
Читати: 9.2.1. гіпертрофія та гіперплазія
Читати: 9.2.2. регенерація
Читати: 9.2.3. пухлини
Читати: 9.3. гіпобіотичні процеси
Читати: 9.3.1. атрофія
Читати: 9.3.2. дистрофія
Читати: Глава 10 типовІ порушення обмІну речовин
Читати: 10.1. основний та енергетичний обміни
Читати: 10.2. патофізіологія водно-електролітного обміну
Читати: 10.2.1. порушення водно-електролітної рівноваги (дисгідрія)
Читати: 10.2.2. набряки
Читати: 10.3. патофізіологія мінерального обміну
Читати: 10.4. патофізіологія вуглеводного обміну
Читати: 10.5. патологія жирового обміну
Читати: 10.6. патофізіологія білкового обміну
Читати: Глава 11 ІнфекцІйний процес
Читати: 11.1. Інфекційний процес
Читати: 11.2. гарячка
Читати: 11.2.1. етіологія
Читати: 11.2.2. механізм дії вторинних пірогенів
Читати: 11.2.3. стадії гарячки
Читати: 11.2.4. зміни в органах та системах при гарячці
Читати: 11.2.5. біологічне значення гарячки
Читати: 11.2.6. поняття про піротерапію
Читати: Глава 12 голодування
Читати: 12.1. хвороби, викликані недостатнім харчуванням
Читати: 12.1.1. квашіоркор
Читати: 12.1.2. аліментарний маразм
Читати: 12.1.3. спру
Читати: Глава 13 порушення обмІну вІтамІнІв
Читати: 13.1. жиророзчинні вітаміни
Читати: 13.1.1. гіповітаміноз а
Читати: 13.1.2. гіпервітаміноз а
Читати: 13.1.3. авітаміноз б
Читати: 13.1.4. гіповітаміноз б
Читати: 13.1.5. гіпервітаміноз б
Читати: 13.1.6. гіповітаміноз к
Читати: 13.1.7. гіповітаміноз е
Читати: 13.2. водорозчинні вітаміни
Читати:  13.2.1. авітаміноз с (скорбут, цинга)
Читати: 13.2.2. авітаміноз в1 (хвороба бері-бері)
Читати: 13.2.3. гіповітаміноз в2
Читати: 13.2.4. авітаміноз рр
Читати: 13.2.5. гіповітаміноз в,
Читати: 13.2.6. гіповітаміноз в12
Читати: 13.2.7. гіповітаміноз в9
Читати: 13.2.8. гіповітаміноз в3
Читати: 13.2.9. гіповітаміноз н
Читати: Глава 14 гІпоксІя
Читати: 14.1. висотна хвороба
Читати: 14.2. гірська хвороба
Читати: 14.2.1. етіологія гірської хвороби
Читати: 14.2.2. патогенез гірської хвороби
Читати: 14.2.3. ознаки гірської хвороби
Читати: 14.3. гіпоксія, зумовлена патологічними процесами в організмі
Читати: 14.4. компенсаторно-пристосувальні механізми гіпоксії
Читати: Розділ iii патологІчна фІзІологІя органІв та систем
Читати: Глава 15 патологІчна фІзІологІя системи кровІ
Читати: 15.1.1. гіповолемія
Читати: 15.1.2. гіперволемія
Читати: 15.1.3. крововтрата
Читати: 15.2. патологічна фізіологія системи червоної крові
Читати: 15.2.1. якісні та кількісні зміни еритроцитів
Читати: 15.2.2. еритроцитоз
Читати: 15.2.3. анемія
Читати: 15.3. патологічна фізіологія системи білої крові
Читати: 15.3.1. лейкоцитоз
Читати: 15.3.2. лейкопенія
Читати: 15.3.3. якісні зміни лейкоцитів
Читати: 15.3.4. лейкоз
Читати: 15.3.5. лейкемоїдні реакції
Читати: 15.4. патологічна фізіологія системи згортання та протизгортання крові
Читати: 15.4.1. класифікація геморагічних діатезів
Читати: 15.4.2. зниження згортання крові
Читати: 15.4.3. підвищення згортання крові
Читати: Глава 16 патологІчна фІзІологІя системного кровообІгу
Читати: 16.1. недостатність кровообігу
Читати: 16.2. патологічна фізіологія кровообігу, зумовлена порушенням функцій серця
Читати: 16.2.1. недостатність функції серця
Читати: 16.2.2. гіпертрофія міокарда
Читати: 16.2.3. хронічна серцева недостатність
Читати: 16.2.4. коронарогенний інфаркт міокарда
Читати: 16.2.5. стенокардія
Читати: 16.2.6. аритмія
Читати: 16.3. патологічна фізіологія кровообігу, зумовлена порушенням функції судин
Читати: 16.3.1. атеросклероз
Читати: 16.3.2. артеріальні гіпертензії. гіпертонічна хвороба
Читати: 16.3.3. артеріальні гіпотензії. гіпотонічні стани
Читати: Глава 17 патологІчна фІзІологІя системи зовнІшнього дихання
Читати: 17.1. недостатність дихання
Читати: 17.2. основні патологічні процеси, які характеризують дихальну недостатність
Читати: 17.3. порушення регуляції дихального акту
Читати: Глава 18 патологІчна фІзІологІя системи травлення
Читати: 18.1. недостатність травлення
Читати: 18.2. види травлення
Читати: 18.3. порушення секреції шлунка
Читати: 18.4. порушення моторики шлунка
Читати: 18.5. непрохідність кишок
Читати: 18.6. виразкова хвороба шлунка і дванадцятипалої кишки
Читати: 18.7. гастрити
Читати: 18.8. панкреатит
Читати: Глава 19 патологІчна фІзІологІя печІнки
Читати: 19.1. класифікація хвороб печінки
Читати: 19.2. гепатити
Читати: 19.3. цироз печінки
Читати: 19.4. недостатність печінки
Читати: 19.5. порушення жовчоутворювальної функції печінки
Читати: 19.6. порушення жовчовидільної функції печінки
Читати: 19.7. жовтяниця
Читати: 19.8. холецистит
Читати: Глава 20 патологІчна фІзІологІя cечовидІльноЇ системи
Читати: 20.1. порушення клубочкової фільтрації
Читати: 20.2. порушення функцій канальців
Читати: 20.3. порушення видільної функції нирок
Читати: 20.4. порушення ритму сечовипускання
Читати: 20.5. порушення складу сечі
Читати: 20.6. механізми порушення діяльності нирок
Читати: 20.7. недостатність нирок
Читати: 20.8. етіологія і патогенез основних захворювань нирок
Читати: Глава 21 патологІчна фІзІологІя ендокринноЇ системи
Читати: 21.1. механізми ендокринних порушень
Читати: 21.2. особливості ендокринних захворювань
Читати: 21.3. компенсаторно-пристосувальні механізми при ендокринній патології
Читати: 21.4. причини ендокринних порушень
Читати: 21.5. порушення функцій гіпофіза
Читати: 21.6. порушення функції щитовидної залози
Читати: 21.7. порушення функцій паращитовидних залоз
Читати: 21.8. порушення функцій надниркових залоз
Читати: 21.9. порушення функцій статевих залоз
Читати: Глава 22 патологІчна фІзІологІя нервовоЇ системи
Читати: 22.1. причини та умови виникнення порушень діяльності нервової системи
Читати: 22.2. результати патологічних процесів у нервовій системі
Читати: 22.3. типові патологічні процеси в нервовій системі
Читати: 22.4. розлади інтегральної діяльності нервової системи
Читати: 22.5. розлади чутливості функцій нервової системи
Читати: 22.6. порушення рухової функції нервової системи
Читати: 22.7. загальні поняття про хвороби, викликані емоційно-психічною діяльністю
Читати: 22.8. патофізіологія болю
Читати: 22.9. значення нервової системи в патогенезі хвороби
Читати: Додаток
Читати: Список рекомендованоЇ лІтератури

загрузка...