Название: Методичні рекомендації та контрольні завдання з латинської мови

Жанр: Латинська мова

Просмотров: 7244


Зміст

Читати: Анотація
Читати: Передмова
Читати: ЗмІст програми
Читати: ПерелІк знань І вмІнь, якими повинен володІти студент
Читати: ПерелІк основних питань, на якІ студент повинен вмІти давати вІдповІдь
Читати: Література:
Читати: Nb! nota bene!
Читати: МетодичнІ рекомендацІЇ до виконання контрольних робІт
Читати: Контрольна робота варІант № 1
Читати: Контрольна робота варІант № 2
Читати: Контрольна робота варІант № з
Читати: Контрольна робота варІант № 4
Читати: Контрольна робота варІант № 5
Читати: Контрольна робота варІант № 6
Читати: Контрольна робота варІант № 7
Читати: Контрольна робота варІант № 8

загрузка...